Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Câu hỏi kiểm tra môn Tiếng Anh 10 năm 2020 tỉnh Tiền Giang

Lưu ý: Đáp án trong câu hỏi của học sinh có thể chưa chính xác, cập nhật đáp án đúng của giáo viên bên dưới.

Câu 13. Theo tác giả, cách hiệu quả nhất để học tiếng Anh là
A. Sao chép các từ và quy tắc ngữ pháp tiếng Anh
B. Quên tiếng mẹ đẻ
C. Dịch mọi thứ sang ngôn ngữ của mình
D. Luyện nói, viết và cảm nhận
Câu 14. Trong bài “Điều quan trọng không kém là cảm nhận ngôn ngữ.”, “Cảm nhận ngôn ngữ” có nghĩa là
A. Thể nghiệm nội hàm phong phú của ngôn ngữ
B. Có thể đọc và viết tiếng Anh
C. Dịch tiếng Anh sang tiếng của bạn thông qua trí tưởng tượng
D. Trau dồi kiến ​​thức tiếng Anh thông qua tiếp xúc

Nộp hồ sơ Thiên Giang nam hùng 10 môn 2020Nộp hồ sơ Thiên Giang nam hùng 10 môn 2020Nộp hồ sơ Thiên Giang nam hùng 10 môn 2020Nộp hồ sơ Thiên Giang nam hùng 10 môn 2020Nộp hồ sơ Thiên Giang nam hùng 10 môn 2020

Đáp án Đề thi thử Tiếng Anh lớp 10 năm 2020 của Sở GD Kiềm Giang

Hướng dẫn thi vào lớp 10 chính thức năm 2020 – TIỀN GIANG

Môn thi: Tiếng Anh – Mã đề 367

Điều hành: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

1. Đơn giản

2

3. xóa

4. cũ

5. Đơn giản

6. một

7. Xóa

8. cũ

9. Đơn giản

10. một

11. Xóa

12. cũ

13. Đơn giản

14. một

15. Xóa

16. cũ

17. Đơn giản

18. một

19. Xóa

20. Xóa

21. Đơn giản

22. Xóa

23. Đơn giản

24. cũ

25. Đơn giản

26. Đơn giản

27. một

28. một

29. Đơn giản

30. Đơn giản

31. Đơn giản

32. Đơn giản

33. Xóa

34. cũ

35. một

36. Đơn giản

37. Xóa

38. Xóa

39. một

40. già

Theo TTHN

Related Posts