Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 môn toán Chuyên 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 môn toán Chuyên 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Năng khiếu THPT năm 2020

Mục hai. (2 phút)

1) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c sao cho cả ba số 4a+50, 45+5c, 4+5a đều là bình phương của các số nguyên dương.

2) Từ bộ bốn số thực (a, b, c, d) ta tạo bộ số mới (a+ b, b+c, c+d, d+a) và bật tắt theo quy tắc . Chứng minh rằng nếu ta lấy cùng một dãy số (có thể khác thứ tự) vào hai thời điểm khác nhau thì dãy số ban đầu phải có dạng (a, -3, a, -a).

Đoàn vào kỳ họp thứ 10 Chuyên 2020 - THPT Chuyên KHTN

Theo TTHN

Related Posts