Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán – PTNK 2020

Bài 3 (3,5 điểm). Cho đường tròn (O), dây BC không chứa tâm O và điểm A thay đổi trên cung chính BC. Lấy các điểm E, F thỏa mãn: ABE = CAE = ACF = BAF = 90°.

a) Chứng minh AE.AC = AF.AB và điểm O là trung điểm của EF.

b) Kẻ AD vuông góc với EF (D € EF).Chứng minh rằng các tam giác DAB và DCA đồng dạng và
Điểm D nằm trên một đường tròn cố định.

c) Gọi G là giao điểm của AD và đường tròn (O) (G + A). Chứng minh rằng AD đi qua một điểm cố định và GB.AC = GC.AB.

Tuyển sinh lớp 10 Toàn Chuyên - PTNK 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – PTNK 2020

Tuyển sinh lớp 10 Toàn Chuyên - PTNK 2020

Theo TTHN

Related Posts