Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – PTNK

Bài 4 Một kho nhập gạo 4 ngày liên tục (không nhập kho gạo), nhập bằng 120% số gạo đã nhập của ngày hôm trước (bắt đầu từ ngày thứ 2), sau đó kể từ ngày thứ 5, kho ngừng mua và vận chuyển mỗi ngày Số lượng bằng với số lượng gạo trong kho trước đó. Tính lượng gạo dự trữ ngày thứ nhất theo các điều kiện sau:

Đánh bại kỳ thi vào lớp 10 Toàn 2020 - PTNK

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán 2020 – PTNK

Đánh bại kỳ thi vào lớp 10 Toàn 2020 - PTNK

Theo TTHN

Related Posts