Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh năm 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh năm 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi thử tiếng Anh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Lưu ý: Đáp án khoanh trong giấy thi là lỗi của học sinh, đáp án của giáo viên sẽ được cập nhật bên dưới.

Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra từ được gạch chân

Trong mỗi câu hỏi sau đây, hãy phát âm ba câu còn lại.

Câu hỏi 1.

A. Tốt hơn B. Cha C. Lớn hơn D. Tái sử dụng

Câu hỏi 2.

A. xem B. thăm C. dừng lại D. xem

Dap to play o Ha Noi Thứ hai Anh nam 10 2020Dap to play o Ha Noi Thứ hai Anh nam 10 2020Dap to play o Ha Noi Thứ hai Anh nam 10 2020Dap to play o Ha Noi Thứ hai Anh nam 10 2020

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Dap to play o Ha Noi Thứ hai Anh nam 10 2020

Theo TTHN

Related Posts