Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

LƯU Ý: Câu trả lời trong các câu hỏi là của học sinh và có thể không đúng

1. Ý chính của bài viết là gì?

A. Làm thế nào để phát triển một chiếc xe hybrid.

C. Cách giảm ga.

B. Xăng xe kinh hoàng.

D. Chiếc xe của tương lai.

2. Theo bài báo, các nhà nghiên cứu đang phát triển ______.

Đáp án đề thi thử Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Kỳ thi tuyển sinh nam, nữ THPT lần thứ 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

mã 01

Kỳ thi tuyển sinh nam, nữ THPT lần thứ 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020Kỳ thi tuyển sinh nam, nữ THPT lần thứ 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

mã 02

Kỳ thi tuyển sinh nam, nữ THPT lần thứ 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020Kỳ thi tuyển sinh nam, nữ THPT lần thứ 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Theo TTHN

Related Posts