Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – Hải Phòng

Bài 4. (3,5 điểm)

Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp tuyến). Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng AC, F là giao điểm thứ hai của EB và đường tròn (O), K là giao điểm thứ hai của AF và đường tròn (O). chứng minh:

a) Tứ giác ABỌC là tứ giác nội tiếp, tam giác ABF đồng dạng với tam giác AKB;

b) BF CK = CF BK;

Đánh bại kỳ thi và vào hạng 10 Toàn - Nam sinh Hải Phòng 2020

Đánh bại kỳ thi và vào hạng 10 Toàn - Nam sinh Hải Phòng 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – Hải Phòng

Đánh bại kỳ thi và vào hạng 10 Toàn - Nam sinh Hải Phòng 2020

Theo TTHN

Related Posts