Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Bài 6. (2,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ đường thẳng d vuông góc với OA tại M (M khác O, A). Lấy một điểm N trên 4 sao cho N nằm ngoài nửa đường tròn (O). NE dùng di chuyển bán nguyệt (O) (E là tiếp tuyến, E và 4 nằm cùng phía đối với đường thẳng d)

a) Chứng minh tứ giác OMEN nội tiếp trong một đường tròn.

b) Nối NB cắt nửa đường tròn (O) tại C. Chứng minh rằng NE^2 = NC.NB.

c) Gọi H là giao điểm của AC và d, F là giao điểm của tia EH và nửa đường tròn (O). Chứng minh rằng góc NEP = góc NOF.

Kỳ Thi Chung Kết Vòng 10 Môn Toán Wing Long 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Kỳ Thi Chung Kết Vòng 10 Môn Toán Wing Long 2020

Theo TTHN

Related Posts