Toán lớp 10: Phân phối chương trình toán 10 mới nhất 2023

Bạn đang xem bài viết Phân phối chương trình toán 10. Hi vọng sẽ là đáp án bạn ưng ý. Cùng theo dõi nhé!

Để đáp ứng tiến độ của một môn học bất kì, nhà trường nói riêng và bộ GDĐT nói chung sẽ đưa ra những phân phối chuẩn về chương trình học tập. Từ đó có thể kiểm soát được thời gian học và tổ chức thi cuối kì đồng loạt. Ở bài viết này, Cấp Nước Lào Cai sẽ giúp bạn đọc liệt kê ra những điều cần lưu ý trong phân phối chương trình toán 10 mới nhất.

Phân phối chương trình toán 10 theo thời lượng

 • Cả năm : 37 tuần, 105 tiết
 • Học kỳ I : 19 tuần, 54 tiết
 • Học kỳ II : 18 tuần, 51 tiết

Thời lượng phân phối chương trình trên được áp dụng từ năm học 2008 – 2009 cho đến nay.

Phân chia theo học kỳ và tuần học

Phân phối được phân chia theo khoảng thời gian là cả năm và theo từng học kì giúp giáo viên dễ dàng phân chia lịch học một cách cụ thể nhất.

Cả năm 35 tuần 105 tiết Đại số 62 tiết Hình học 43 tiết
Học kì I: 32 tiết

 • 14 tuần x 2 tiết
 • 4 tuần x 1 tiết
22 tiết

 • 14 tuần x 1 tiết
 • 4 tuần x 2 tiết
Học kì II: 30 tiết

 • 13 tuần x 2 tiết
 • 4 tuần x 1 tiết
21 tiết

 • 13 tuần x 1 tiết
 • 4 tuần x 2 tiết

Phân phối nội dung kiến thức đại số

Tổng cộng gồm 62 tiết. Trong đó thì học kì 1 chiếm tới 32 tiết bao gồm như sau:

Tuần Tiết Nội dung Nội dung giảm tải
1 Chương I. Mệnh đề – Tập hợp (10 tiết)
1 §1. Mệnh đề
2 §1. Mệnh đề
2 3 Luyện tập
4 §2. Tập hợp
3 5 §3. Các phép toán tập hợp
6 Luyện tập
4 7 §4. Các tập hợp số
8 Luyện tập
5 9 §5. Số gần đúng. Sai số Không dạy phần II
10 Ôn tập chương 1
6 Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (8 tiết)
11 §1. Hàm số
12 Luyện tập
7 13 §2. Hàm số y = ax + b.
14 Luyện tập
8 15 §3. Hàm số bậc hai.
16 Luyện tập
9 17 Ôn tập chương 2
18 Kiểm tra 45 phút
10 Chương III. Phương trình và hệ phương trình
19 §1. Đại cương về phương trình
20 Luyện tập
11 21 §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Đọc thêm phần I
22 §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
12 23 Luyện tập
24 §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
13 25 §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
26 Luyện tập
14 27 Ôn tập chương 3
28 Ôn tập chương 3
15 29 Kiểm tra 45 phút chương 3
16 30 Ôn tập cuối học kì I
17 31 Ôn tập cuối học kì I
18 32 Kiểm tra cuối học kì I

Chương trình học kì 2 còn lại 30 tiết với phân bố như sau:

Tuần Tiết Nội dung Nội dung giảm tải
19 Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình
33 §1. Bất đẳng thức
34 §1. Bất đẳng thức
20 35 Luyện tập
36 §2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
21 37 Luyện tập
38 §3. Dấu của nhị thức bậc nhất
22 39 §3. Dấu của nhị thức bậc nhất
40 Luyện tập
23 41 Luyện tập
42 §4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
24 43 Luyện tập
44 §5. Dấu của tam thức bậc hai
25 45 §5. Dấu của tam thức bậc hai
46 Luyện tập
26 47 Luyện tập
48 Ôn tập chương 4
27 49 Kiểm tra 45 phút chương 4
Chương V. Thống kê (3 tiết)
50 §4. Phương sai và độ lệch chuẩn
28 51 §4. Phương sai và độ lệch chuẩn
52 Ôn tập chương 5
29 Chương VI. Góc lượng giác và cung lượng giác
53 §1. Cung và góc lượng giác
54 §2. Giá trị lượng giác của một cung
30 55 §2. Giá trị lượng giác của một cung
56 §3. Công thức lượng giác
31 57 §3. Công thức lượng giác
58 Luyện tập
32 59 Ôn tập chương 6
33 60 Kiểm tra chương 6
34 61 Ôn tập cuối năm
35 62 Kiểm tra cuối năm

HÌNH HỌC43 TIẾT

a. Học kỳ 1: 22 tiết

Tuần Tiết Nội dung Nội dung giảm tải
1 Chương I. Vectơ (13 tiết)
1 §1. Các định nghĩa
2 2 Luyện tập
3 3 §2. Tổng và hiệu của hai vectơ
4 4 §2. Tổng và hiệu của hai vectơ
5 5 Luyện tập
6 6 §3. Tích của một số với vectơ
7 7 Luyện tập
8 8 §4. Hệ trục tọa độ
9 9 §4. Hệ trục tọa độ
10 10 Luyện tập
11 11 Luyện tập
12 12 Ôn tập chương 1
13 13 Kiểm tra 45 phút chương 1
14 Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
14 §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0đến 180o
15 15 Luyện tập
16 §2. Tích vô hướng của hai vectơ
16 17 §2. Tích vô hướng của hai vectơ
18 Luyện tập
17 19 Luyện tập
20 Ôn tập cuối học kì I
18 21 Ôn tập cuối học kì I
22 Kiểm tra cuối học kì I

b. Học kỳ 2: 21 tiết

Tuần Tiết Nội dung Nội dung giảm tải
19 Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
23 §3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
20 24 §3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
21 25 Luyện tập
22 26 Luyện tập
23 27 Ôn tập chương 2
24 28 Ôn tập chương 2
25 Chương III. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
29 §1. Phương trình đường thẳng
26 30 §1. Phương trình đường thẳng
27 31 §1. Phương trình đường thẳng
28 32 Luyện tập
29 33 Luyện tập
30 34 Luyện tập
31 35 §2. Phương trình đường tròn
32 36 Luyện tập
37 §3. Phương trình đường Elíp. Không dạy mục 4
33 38 Luyện tập
39 Ôn tập chương 3
134 40 Kiểm tra chương 3
41 Ôn tập cuối năm
35 42 Ôn tập cuối năm
43 Kiểm tra cuối năm

Phân phối điểm thi

Về mục điểm thi, mỗi trường mỗi giáo viên sẽ có cách cho điểm khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo được tính thống nhất thì vẫn phải có chung một quy chế điểm thi như sau ở mỗi học kì:

 • Điểm kiểm tra miệng: 1 bài
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 4 bài
 • Điểm kiểm tra 45 phút: 3 bài
 • Điểm kiểm tra cuối học kì 90 phút: 1 bài (Bao gồm cả chương trình đại số và chương trình hình học)

Trên đây là toàn bộ phân phối chương trình toán 10 mới nhất mà Cấp Nước Lào Cai Math vừa cập nhật. Có bất cứ thông tin nào mới về chương trình cũng như giảm tải chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào bài viết này, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết.

Bạn đang xem bài viết Phân phối chương trình toán 10 xem thêm các bài viết khác về chủ đề Toán lớp 10. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!

Related Posts